Įvyko LASS tarybos posėdis

2021 m. gruodžio 15 d. nuotoliniu būdu (per ZOOM platformą) įvyko devintasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 (iš 13) LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos narys A. Valenta bei kviestiniai asmenys.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė N. Moskalionienė pristatė šioje įstaigoje vykdomas veiklas, pakomentavo esamą situaciją, pasidalino vizija dėl tolimesnių įstaigos veiklos krypčių.

Taryba pritarė posėdyje pateiktai informacijai apie 2021 m. 3-o ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. Visų trijų LASS įmonių (UAB „Liregus“, UAB „Regseda“ ir VšĮ „Aksida“) veikla buvo pelninga. Bendras jų teigiamas veiklos rezultatas siekė 388,5 tūkst. Eur. 2021 m. 3-ą ketvirtį vidutinis visose LASS gamybos įmonėse dirbusių aklųjų ir silpnaregių skaičius sudarė 41,3 proc. visų dirbančiųjų. Suvažiavimo nustatytą 40,0 proc. ribą atitiko visos trys LASS įmonės (UAB „Liregus“ – 43,0 proc., VšĮ „Aksida“ – 40,5 proc., UAB „Regseda“ – 40,4 proc.). 2021 m. 3-o ketvičio keturių LASS įstaigų (VšĮ LASS respublikinio centro, VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro ir VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro) bendras ūkinės veiklos (eliminuojant gautas ir panaudotas paramos, įv. kitų finansavimo šaltinių lėšas) rezultatas – 19,1 tūkst. Eur nuostolis.

VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro ir VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro direktoriai pasisakė apie jų vadovaujamų LASS įstaigų vykdomas veiklas ir tolimesnes veiklos perspektyvas.

Taryba pritarė VšĮ LASS šiaurės rytų centro prašymui skirti paramą LASS Molėtų rajono ir LASS Pasvalio rajono filialų pirmininkių socialinio darbo studijoms remti (50 proc. jų kainos) iš Respublikinio fondo LASS socialinėms programoms vykdyti lėšų.