Įvyko LASS XXXIV-asis rinkiminis suvažiavimas

2022 m. birželio 8-9 dienomis Vilniuje įvyko LASS XXXIV rinkiminis suvažiavimas. Jame dalyvavo 69 (iš 76) LASS delegatai, iš jų 5 perleido savo balsavimo teisę kitiems asmenims.

Pirmąją suvažiavimo dieną buvo patvirtintos visos suvažiavimui teikiamos ataskaitos už 2021 m. – LASS metinė veiklos, LASS revizijos komisijos, metinis finansinių ataskaitų rinkinys. Tą pačią dieną išrinktas organizacijos pirmininkas ir jo pavaduotojas, LASS tarybos nariai ir LASS revizijos komisija. Į LASS pirmininko pareigas kandidatavo 3 LASS nariai: Sigitas Armonas, Fortūnatas Grygas ir Paulius Kalvelis. LASS vadovas buvo renkamas slaptu balsavimu. Už Sigito Armono kandidatūrą balsavo 17, už Fortūnato Grygo – 1, o už Pauliaus Kalvelio – 50 suvažiavimo delegatų. Taigi, jau pirmojo balsavimo turo metu naujuoju LASS pirmininku išrinktas Paulius Kalvelis. Vėliau jo pavaduotoju atviru balsavimu patvirtintas Vilmantas Balčikonis. Už jo kandidatūrą balsavo 61 suvažiavimo delegatas. Pirmąją dieną po pietų vyko LASS tarybos rinkimai. Primename, kad iš viso LASS tarybą sudaro 14 narių. Tai – LASS pirmininkas ir jo pavaduotojas, kurie tarybos darbe dalyvauja kaip organizacijos vadovai, bei dar 12 narių. Į 12 vietų LASS taryboje kandidatavo 26 LASS nariai. Taikant slapto balsavimo procedūrą, į LASS tarybą išrinkti: Vytautas Gendvilas (Vilnius), Vytautas Girnius (Kaunas), Irma Jokštytė (Vilnius), Leonas Kirkilovskis (Vilnius), Kristina Mačiutaitė (Kaunas), Virginija Pukenienė (Zarasai), Andžejus Ravanas (Vilnius), Giedrius Stoškus (Vilnius), Grita Strankauskienė (Kaunas), Mindaugas Triušys (Klaipėda), Aloyzas Vilimas (Panevėžys), Daina Vitkauskienė (Klaipėda). Pirmosios suvažiavimo dienos vakarą atviru balsavimu išrinkta nauja LASS revizijos komisija, kurią, pagal 2021 m. rugsėjo mėn. patvirtintą LASS įstatų redakciją, sudaro 3 nariai (pagal ankstesnę dokumento redakciją ši komisija būdavo formuojama iš 5 narių). Tai – Nerijus Bardzilauskas (Tauragė), Irena Knizikevičienė (Panevėžys) ir Juozas Miliauskas (Kaunas).

Antrąją suvažiavimo dieną patvirtinti LASS 2022-2026 m. strateginiai tikslai bei LASS turto valdymo ir ūkinės veiklos 2022-2026 m. rezoliucija. Šie dokumentai artimiausiu metu bus patalpinti interneto svetainėje www.lass.lt.

Baigus svarstyti suvažiavimo darbotvarkės klausimus, Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė Inga Davidonienė apžvelgė pagrindines LAB veiklos kryptis, besiplečiančią skaitytojų auditoriją, pristatė naująjį pavadinimą, stiprėjantį bibliotekos vaidmenį kultūros lauke bei kokią ilgalaikę vertę tai kuria žmonėms su regos negalia.

Nuotraukoje - erdvioje salėje nugara į kamerą sėdi daug žmonių. Jie pakėlę rankas su balsavimo pažymėjimais jose. Ant sienos priešais matosi suvažiavimo emblema.
Nuotraukoje - prie balsadėžės su suvažiavimo emblema stovi 5 žmonės. du iš jų šypsosi vienas kitam ir laiko rankose vokus. Kiti du stebi balsavimo procesą, viena moteris laukia savo eilės prie balsadėžės
Nuotraukoje - LASS suvažiavimo emblemos fone stovi naujai išrinkti LASS pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas