LASS taryboje – svarbūs bendruomenei klausimai

2022 m. rugsėjo 21 d. Vilniuje įvyko pirmasis 2022 m. birželio 8 d. vykusiame LASS XXXIV suvažiavime naujai išrinktos LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 14 (visi) LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkas J. Miliauskas bei kviestiniai asmenys.

Taryba patvirtino naujos redakcijos LASS tarybos reglamentą. Pakeitimai atlikti iš esmės dėl 22. p. papildymo nuostata: „LASS tarybos posėdžių vaizdas ir garsas viešai transliuojami internetu. Jei tarybos posėdžio metu gali būti paviešinti asmens konfidencialūs duomenys ar kita konfidenciali informacija, tarybos sprendimu posėdis ar posėdžio dalis gali būti viešai netransliuojama“. Iš karto po naujos LASS tarybos reglamento redakcijos patvirtinimo LASS tarybos posėdis transliuotas viešai per LASS Facebook paskyrą. Naujai patvirtintas dokumentas patalpintas interneto svetainėje www.lass.lt.

Taryba pritarė 2022 m. rugsėjo 15 d. vykusio LASS Kazlų Rūdos sav. filialo ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu išrinkto naujo šio filialo pirmininko kandidatūrai ir paskyrė LASS Kazlų Rūdos sav. filialo pirmininku Šarūną Kriauzlį, kuris šiuo metu yra ir LASS Marijampolės sav. filialo vadovas. Atnaujintą informaciją apie minėtą pasikeitimą galima rasti www.lass.lt.

Lietuvos aklųjų bibliotekos (toliau – LAB) direktorė I. Davidonienė pasisakė apie įstaigos tolimesnės veiklos gaires. Informavo apie plečiamą paslaugų spektrą bei didėjantį skaitytojų skaičių (LAB paslaugomis naudojasi vis daugiau žmonių ne tik su regos, bet ir su kitomis negaliomis). Veliau I. Davidonienė atsakė į LASS tarybos narių klausimus, vyko diskusijos aktualiomis temomis (dėl LAB pavadinimo keitimo ir kt.).

Taryba pritarė posėdyje pateiktai informacijai apie 2022 m. 2-o ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. UAB „Regseda“ veikla buvo pelninga (pelnas sudarė 47,8 tūkst. Eur). Tuo tarpu kitos dvi įmonės patyrė nuostolį: VšĮ „Aksida“ nuostolis siekė 33,4 tūkst. Eur, o UAB „Liregus“ – 46,8 tūkst. Eur. Bendras trijų LASS įmonių neigiamas veiklos rezultatas siekė 32,4 tūkst. Eur. 2022 m. 2-ą ketvirtį vidutinis visose LASS gamybos įmonėse dirbusių aklųjų ir silpnaregių skaičius sudarė 41,0 proc. visų dirbančiųjų. Suvažiavimo nustatytą 40,0 proc. ribą atitiko UAB „Liregus“ (43,4 proc.) ir UAB „Regseda“ (40,2 proc.). VšĮ „Aksida“ šis rodiklis siekė 38,7 proc. 2022 m. 2-o ketvičio keturių LASS įstaigų (VšĮ LASS respublikinio centro, VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro ir VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro) bendras ūkinės veiklos (eliminuojant gautas ir panaudotas paramos, įv. kitų finansavimo šaltinių lėšas) rezultatas – 20,9 tūkst. Eur pelnas. Teigiamą ūkinės veiklos rezultatą pasiekė 3 LASS įstaigos: VšĮ LASS respublikinio centro pelnas siekė 14,9 tūkst. Eur, VšĮ LASS šiaurės rytų centro – 5,0 tūkst. Eur, VšĮ LASS pietvakarių centro – 1,4 tūkst. Eur. Tuo tarpu VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras patyrė 0,4 tūkst. Eur nuostolį.

Priimti sprendimai dėl trijų darbo grupių sudarymo.

  1. 2022 m. rugsėjo 5 d., gavus VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro direktoriaus A. Arbočiaus prašymą atšaukti jį iš užimamų pareigų, interneto svetainėje www.lass.lt ir LASS Facebook paskyroje buvo paskelbtas konkursas šioms pareigoms užimti. Kadangi per nustatytą terminą užregistruoti 4 kandidatai, LASS taryba sudarė kandidatų į VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas atrankos darbo grupę, kurią įpareigojo iki 2022 m. spalio 17 d., iš pateiktų 4 kandidatūrų į VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas, atrinkti ir pateikti svarstyti LASS tarybai 2, jų nuomone, tinkamiausias. Šios darbo grupės sudėtis: vadovas – Paulius Kalvelis (LASS pirmininkas); nariai: Vilmantas Balčikonis (LASS pirmininko pavaduotojas), Irma Jokštytė (LASS Kauno m. filialas), Jolanta Kručkauskaitė (VšĮ LASS pietvakarių centro direktorė), Giedrius Stoškus (UAB „Liregus“ teisininkas), Aloyzas Vilimas (VšĮ LASS šiaurės rytų centro direktorius).
  2. Sudaryta naujos LASS įmonių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos projekto rengimo darbo grupė, kuri įpareigota iki 2022 m. gruodžio 1 d. parengti ir pateikti svarstyti LASS tarybai naujos LASS įmonių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos projektą. Šios darbo grupės sudėtis: vadovas – Paulius Kalvelis (LASS pirmininkas); nariai: Nomeda Čepienė (LASS darbuotoja), Leonas Kirkilovskis (UAB „Liregus“ direktorius), Kristina Ozubėnienė (VšĮ „Aksida“ direktorė), Andžejus Ravanas (VšĮ LASS respublikinio centro darbuotojas), Giedrius Stoškus (UAB „Liregus“ teisininkas), Kristina Zibalienė (UAB „Regseda“ direktorė); ekspertė – Loreta Balčiuvienė (UAB „Audesta“ direktorė).
  3. Sudaryta Lietuvos aklųjų bibliotekos archyvo, susijusio su LASS veikla, perėmimo darbo grupė, kuri įpareigota įvertinti LAB perduotą archyvo dalį, susijusią su LASS veikla, ir iki 2022 m. gruodžio 1 d. pateikti rekomendacijas LASS pirmininkui apie galimus sprendimus, užtikrinančius liekamąją vertę turinčios informacijos išsaugojimą, skaitmeninimą ir teikimą LASS bendruomenei. Šios darbo grupės sudėtis: vadovas – Vytautas Gendvilas (LASS tarybos narys); nariai: Veronika Svirbutovičė (VšĮ LASS respublikinio centro darbuotoja), Alvydas Valenta (LASS atstovas LAB taryboje), Juozas Valentukevičius (LASS Vilniaus m. I filialo narys).

Taryba, išnagrinėjusi gautus prašymus, skyrė paramą VšĮ LASS šiaurės rytų centrui (kiemo asfaltavimui Šiauliuose, Spindulio g. 2) ir VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centrui (atsiskaitymui su atleidžiama darbuotoja).

Atsižvelgiant į VšĮ „Aksida“ prašymą ir išklausius šios įstaigos direktorės K. Ozubėnienės pasisakymą, priimtas sprendimas leisti VšĮ „Aksida“ įkeisti gamybinį pastatą-sandėlį bankui, sudarant apyvartinių lėšų paskolos sutartį.