Akių gydytojų konferencijoje apie socialinę pagalbą neregiams

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovai spalio 21-22 d. dalyvavo Lietuvos akių gydytojų draugijos metinėje konferencijoje Kaune. Pirmininko pavaduotojas Vilmantas Balčikonis skaitė pranešimą „Socialinės pagalbos galimybės neregiams ir silpnaregiams Lietuvoje”, LASS respublikinio centro specialistė socialinei reabilitacijai Daina Vitkauskienė – „Kaip regos organo funkcija atsispindi dokumentuose, pažymose“, LASS pietvakarių centro direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Grita Strankauskienė pristatė temą „Kompleksinės socialinės reabilitacijos svarba neregiui ir organizavimo ypatumai Lietuvoje“. Pranešimuose buvo akcentuojama, kad susilpnėjus regėjimui, pagalbą suteikia oftalmologai, o reabilitacija, socialine pagalba gali pasirūpinti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Organizacijos specialistai nukreipia į neregių reabilitaciją, teikia socialines paslaugas, informuoja apie techninės pagalbos priemones, lengvatas, kitus naudingus dalykus. Dažnai informacijos apie sąjungos teikiamas paslaugas nežino ir akių gydytojai, todėl labai svarbu informaciją pateikti ir jiems. Toks medikų ir LASS bendradarbiavimas yra labai svarbus, kad aklieji ir silpnaregiai gautų visapusišką pagalbą.