Organizacijos stiprinimo projektas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga vykdo nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektą „LASS organizacijos stiprinimas“. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Rugsėjo mėnesį 50 sąjungos darbuotojų baigė 40 val. „Individualios priežiūros personalo  – socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo, asmeninio asistento – įžanginius mokymus“. Šie mokymai yra privalomi norintiems teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas.

Spalio mėnesį Klaipėdoje ir Panevėžyje vyko komunikacijos mokymai, kuriuose dalyvavo kelios dešimtys LASS filialų vadovų.  Tikslas – mokėti atstovauti bendruomenę savivaldos lygiu ir skleisti informaciją apie vykdomas veiklas socialiniuose tinkluose.

Pagal projektą yra atliekamas neregių socialinės reabilitacijos tyrimas. Apklausti reabilitacijoje dalyvavę asmenys, ekspertai. Tyrimo metu siekiama išsiaiškinti socialinės reabilitacijos bendruomenės nariams teikiamą naudą ir kokios galimybės plėsti šią paslaugą.