Apie įtraukiojo ugdymo poreikius diskutuota Mažeikiuose

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje vyko praktinė – metodinė konferencija ,,Poreikių ir patirčių įvairovė vykdant įtraukųjį ugdymą“. Konferencijos tikslas – pagilinti jau turimas žinias, įgyti naujų, pasidalinti patirtimi, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.
Konferencijoje dalyvavo Mažeikių rajono pradinių klasių mokytojai, spec. pedagogai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, tėvai.

Pranešimus skaitė: LASS pirmininko pavaduotojas Vilmantas Balčikonis,
tiflopedagogė, specialistė socialinei reabilitacijai Daina Vitkauskienė, tiflopedagogė metodininkė Rasa Jurkienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogė Ilona Bliakevičienė ir Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „Pagava“ pirmininkė Rima Sitavičienė, spec. pedagogė – logopedė metodininkė Vilija Buivydaitė, Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos spec. pedagogės metodininkės Ingrida Burbienė ir Jolanta Jomantaitė, mokytoja  metodininkė Virgina Zaksienė.

Pagalbos priemones neįgaliesiems pristatė: LASS Mažeikių skyriaus pirmininkas Algimantas Balčiūnas, Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės vykdymo koordinatorė Telšių apskrityje Kristina Skrodenienė ir Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės vykdymo koordinatorė Klaipėdos apskrityje Indra Kataržienė