Jubiliejinis kūrybos vakaras

Kviečiame į rašytojo Alvydo Valentos kūrybos vakarą balandžio 13 d., ketvirtadienį, 18.00 val., Lietuvos rašytojų sąjungoje, Rašytojų klube (Vilniuje, K. Sirvydo g. 6).

Renginyje taip pat dalyvauja: rašytojai G. Adomaitytė, B. Jonuškaitė, J. Žitkauskas, literatūros kritikė J. Riškutė, režisierius V. Kubilius, dainų autorius ir atlikėjas P. Girdenis, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos kultūrinių veiklų kuratorė J. Vileikienė, žurnalo „Mūsų žodis“ redaktorė G. Čingaitė-Kiznienė.

Kvietime – poetas Alvydas Valenta sėdi ant laiptų, ranka pasirėmęs galvą.