Labdaros renginyje surinkta per 7000 eurų

Praėjusiais metais Čikagos lietuvių „Rotaract“ klubas kreipėsi į LASS ir pasiūlė per Kalėdų labdaros vakarą surinkti lėšų sąjungos veiklai. Pirmininko pavaduotojas Vilmantas Balčikonis nuotoliu papasakojo klubo nariams, kokia pagalba teikiama bendruomenės nariams. 49 filialų darbuotojams dažnai tenka konsultuoti neregius ar silpnaregius dėl techninės pagalbos priemonių, demonstruoti, kaip jos naudojamos, tačiau ne visada filialai jų turi. Čikagos lietuviai labdaros Kalėdų renginyje surinko per 7000 eurų ir pervedė juos į LASS sąskaitą. Pasak Vilmanto Balčikonio, šie pinigai bus skirti filialams techninės pagalbos priemonėms įsigyti.

Nuotraukoje – Kalėdų labdaros renginio Čikagoje akimirkos