Balandžio 19 dienos LASS Tarybos posėdžio nutarimai

2023 metų balandžio 19 dieną Vilniuje (Labdarių g.7) bei nuotoliniu būdu (per Zoom platformą) įvyko trečiasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 12 (iš 14) LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkas J. Miliauskas, kviestiniai asmenys.

Tarybos posėdis buvo tiesiogiai transliuojamas LASS Facebook paskyroje. Jį gyvai stebėjo ar paskui įrašą peržiūrėjo apie 200 bendruomenės narių.

Atsižvelgiant į nepriklausomo auditoriaus pateiktas išvadas, patvirtinti penkių LASS įstaigų (VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro, VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro, VšĮ LASS respublikinio centro ir VšĮ „Aksida“) 2022 m. finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos. Taip pat patvirtinti dviejų LASS bendrovių (UAB „Regseda“ ir UAB „Liregus“) 2022 m. finansinių ataskaitų rinkiniai, metiniai vadovų pranešimai bei pelno paskirstymas.

Siekiant apibrėžti dviejų LASS bendrovių (UAB „Regseda“ ir UAB „Liregus“) dividendų skaičiavimo tvarką, taryba pritarė naujai LASS respublikinio fondo socialinėms programoms vykdyti lėšų naudojimo tvarkos redakcijai, kurioje 3 p. papildytas ir išdėstytas taip: įpareigoti LASS kontroliuojamas uždarąsias akcines bendroves (UAB „Liregus“ ir UAB „Regseda“) Respublikinio fondo tvarkytojui (vieninteliam akcininkui – LASS) kasmet mokėti 11 proc. praėjusių metų pelno sumos siekiančius, tačiau ne mažiau kaip 1,1 proc. nuo LASS turimų bendrovės akcijų nominalios vertės sudarančius, dividendus (negavus pelno, dividendai mokami iš ankstesnių metų nepaskirstytojo pelno ir jų dydis sudaro 1,1 proc. nuo LASS turimų bendrovės akcijų nominalios vertės). Naują dokumento redakciją galima rasti interneto svetainės www.lass.lt skiltyje „Darbuotojams“/„LASS respublikinis fondas“.

Taryba pritarė 2023 m. sausio 25 d. sudarytos naujos LASS įstatų redakcijos rengimo darbo grupės parengtam naujos LASS įstatų redakcijos projektui, kuris patalpintas interneto svetainės www.lass.lt skiltyje „Apie mus“/ „Įstatai“.

Vadovaujantis VšĮ LASS pietvakarių centro naujos redakcijos įstatais, taryba patvirtino šios įstaigos regioninės tarybos sudėtį. Ją sudaro: pirmininkė – Jolanta Kručkauskaitė (VšĮ LASS pietvakarių centro direktorė); nariai: Roma Girnienė (LASS Kauno miesto filialas), Aušra Gresienė (LASS Kaišiadorių rajono bei LASS Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybės filialai), Vytautas Jonikaitis (LASS Šilutės rajono filialas), Irena Karsokaitė (LASS Prienų rajono filialas), Artūras Lenkšas (LASS Kauno miesto filialas), Daiva Markinienė (LASS Alytaus miesto ir rajono filialas), Asta Miliauskienė (LASS Kėdainių rajono filialas), Erika Stikliuvienė (LASS Šakių rajono filialas), Mindaugas Triušys (LASS Klaipėdos miesto filialas), Egidijus Urna (LASS Kauno rajono filialas).

Vadovaujantis VšĮ LASS šiaurės rytų centro naujos redakcijos įstatais, taryba patvirtino šios įstaigos regioninės tarybos sudėtį. Ją sudaro: pirmininkas – Aloyzas Vilimas (VšĮ LASS šiaurės rytų centro direktorius); nariai: Rasa Guzaitė (LASS Molėtų rajono filialas), Odeta Jurevičienė (LASS Šiaulių miesto ir  rajono filialas), Audronė Kreizienė (LASS Ukmergės rajono filialas), Arvydas Markevičius (LASS Panevėžio miesto ir  rajono filialas), Jurmantas Maselis (LASS Panevėžio miesto ir rajono filialas), Stasė Mažuolienė (LASS Švenčionių rajono filialas), Janina Paulauskienė (LASS Akmenės rajono filialas), Virginija Pukenienė (LASS Zarasų rajono filialas), Rasa Rimkūnaitė (LASS Pasvalio rajono filialas), Ina Sakalauskienė (LASS Joniškio rajono filialas).

Taryba pritarė siūlymui ir patvirtino papildytą 2023 m. birželio 9 d. Vilniuje, Sodų g. 14, viešbutyje „PANORAMA“ vyksiančio XXXV LASS ataskaitinio suvažiavimo preliminarią darbotvarkę, kurioje numatoma:

 1. LASS 2022 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;
  1. LASS 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio svarstymas ir tvirtinimas;
  1. LASS revizijos komisijos ataskaitos už 2022 metus svarstymas ir tvirtinimas;
  1. Naujos LASS įstatų redakcijos projekto svarstymas ir tvirtinimas;
  1. LASS 2022-2026 m. strateginių tikslų koregavimas ir tvirtinimas;
  1. 2022-2026 m. rezoliucijos dėl LASS turto valdymo ir ūkinės veiklos koregavimas ir tvirtinimas;
  1. LASS nario mokesčio dydžio nustatymas ir tvirtinimas;
  1. Audito reikalingumas;
  1. Kiti klausimai.

Tarybos sprendimas patalpintas interneto svetainės www.lass.lt skiltyje „Apie mus“/„Suvažiavimas“/„Artimiausias suvažiavimas“.

Svarstyta dvylika LASS Respublikiniam fondui pateiktų projektų paraiškų. Lėšos skirtos:

 1. Klaipėdos regos ugdymo centro projektui „Tarptautinė neregių ir silpnaregių vaikų vasaros stovykla „Pažinimo stebuklas 2023“;
 2. VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro projektui „Kitaip matau supantį pasaulį“;
 3. UAB „Liregus“ projektui „Dalies maitinimosi kaštų kompensavimas 2023 m. „Zelvos“ poilsiavietėje poilsiausiantiems žmonėms su regos negalia“;
 4. Lietuvos aklųjų sporto federacijos projektui „Sportininkų su regėjimo negalia dalyvavimas tarptautinėse varžybose“;
 5. VŠĮ „Šeši taškai“ projektui „Dialogas tamsoje“ instaliacija parodoje „Atostogos Lietuvoje““;
 6. VšĮ LASS pietvakarių centro projektams „Saulės elektrinės įrengimas“, „Daina sujungia širdis” ir „Norim būti išskirtiniai”;
 7. VšĮ LASS šiaurės rytų centro projektui „LASS narės K. Kazlauskienės knygos “ Gimtinės sodų šviesa“ leidyba. Socialinės reabilitacijos paslaugų gerinimas ir užimtumo plėtra“;
 8. VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro projektui „Vaizdo su garsu įrangos įsigijimas“.

Taryba patvirtino 2023 m. LASS narių poilsio rėmimo programą, kuri patalpinta interneto svetainės www.lass.lt skiltyje „Darbuotojams“. Šios programos nuostatos analogiškos 2022 m. galiojusiai redakcijai.