Kaimynų vizitas iš Baltijos šalių

Kovo 4 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentas @Paulius Kalvelis ir viceprezidentas @Vilmantas Balčikonis priėmė svečius iš Baltijos šalių: Estijos aklųjų sąjungos prezidentą Jakobą Rosiną su komanda bei Latvijos aklųjų draugijos valdybos pirmininką Kasparą Biezais ir pavaduotoją Dacę Dobrają. Vienos dienos vizito Vilniuje kolegos iš žmones su regos negalią atstovaujančių organizacijų susirinko pasidalinti patirtimi, idėjomis, aptarti darbų, problemų. Estai viešnagę pradėjo nuo apsilankymo „Liregus“ įmonėje, kurioje jau 6 dešimtmečius regos negalią turintys darbuotojai gamina interjero elektros įrangą, vėliau užsuko ir į Lietuvos audiosensorinę biblioteką. O po pietų sostinės centre, LASS administracijos patalpose, visi susirinko prie ovalaus stalo, kur pasakojo apie savo organizacijų struktūrą, pastarųjų metų permainas, kilusias problemas ir jų sprendimo būdus. LASS prezidentas Paulius Kalvelis tiki, kad šis trišalis susitikimas grąžins gražią bendradarbiavimo tradiciją tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonių su regos negalia organizacijų.

Nuotraukoje akimirkos iš susitikimo Vilniuje. LASS administracijos salėje visi susitikimo dalyviai sėdi prie ovalaus stalo ir kalbasi.