30-asis LASS ataskaitinis suvažiavimas

2019 m. gegužės 30 d. viešbutyje „Panorama“, Vilniuje, Įvyko LASS XXX ataskaitinis suvažiavimas. Jame dalyvavo 66 delegatai (iš 83).

Suvažiavimo metu delegatai išklausė ir patvirtino LASS tarybos 2018 m. veiklos ataskaitą. Priimtas sprendimas dėl LASS 2018 m. veiklos ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Delegatai buvo supažindinti su 2018 m. revizijos komisijos ataskaita, kuri taip pat buvo patvirtinta.

Suvažiavimo delegatai dalyvavo seminare „Į pagalbą silpnaregiams“, kurio metu išklausė pranešimą apie universalųjį dizainą „Universalus dizainas – pagarba žmogui“ (pranešėjas prof. M. P. Šaliamoras), specialiųjų poreikių nustatymo naujoves pristatė D. Zabarauskienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė, buvo pristatytas Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas „Kuriame socialinę gerovę regėjimo neįgaliųjų namuose“, kurą pristatė  A. Jozėnaitė, VšĮ LASS respublikinio centro vyriausioji specialistė. Projektas bus pradėtas įgyvendinti 2019 m. rudenį.