31-asis LASS ataskaitinis suvažiavimas

2020 m. gegužės 28 d. nuotolinės apklausos būdu įvyko LASS XXXI ataskaitinis suvažiavimas. Jame dalyvavo 64 (iš 83) LASS suvažiavimo delegatai.

Susumavus balsavimo rezultatus paaiškėjo, kad patvirtintos visos svarstymui pateiktos ataskaitos:

  1. LASS 2019 m. veiklos ataskaita;
  2. LASS 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
  3. LASS 2019 m. revizijos komisijos ataskaita

Susiję dokumentai: