32-asis LASS ataskaitinis suvažiavimas

2021 m. gegužės 19 d. nuotolinės apklausos būdu įvyko LASS XXXII ataskaitinis suvažiavimas. Jame dalyvavo 63 (iš 83) LASS suvažiavimo delegatai.

Susumavus balsavimo rezultatus paaiškėjo, kad patvirtintos visos svarstymui pateiktos ataskaitos (LASS 2020 m. veiklos ataskaita, LASS 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys, LASS 2020 m. revizijos komisijos ataskaita). Taip pat pritarta LASS pirmininko pavaduotojos Ramunės Balčikonienės prašymui atšaukti ją iš užimamų pareigų.

Susiję dokumentai: