34-asis LASS rinkiminis suvažiavimas

2022 m. birželio 8-9 dienomis Vilniuje įvyko LASS XXXIV rinkiminis suvažiavimas. Jame dalyvavo 69 (iš 76 išrinktų) LASS delegatai, iš jų 5 perleido savo balsavimo teisę kitiems asmenims.

Pirmąją suvažiavimo dieną buvo patvirtintos visos suvažiavimui teikiamos ataskaitos už 2021 m. – LASS metinė veiklos, LASS revizijos komisijos, metinis finansinių ataskaitų rinkinys. Tą pačią dieną išrinktas organizacijos pirmininkas ir jo pavaduotojas, LASS tarybos nariai ir LASS revizijos komisija.

LASS pirmininku išrinktas Paulius Kalvelis, jo pavaduotoju – Vilmantas Balčikonis.

Į LASS tarybą, kurią sudaro 14 narių, be pagal LASS įstatus patenkančių LASS pirmininko ir jo pavaduotojo, išrinkti 12 narių: Vytautas Gendvilas (Vilnius), Vytautas Girnius (Kaunas), Irma Jokštytė (Vilnius), Leonas Kirkilovskis (Vilnius), Kristina Mačiutaitė (Kaunas), Virginija Pukenienė (Zarasai), Andžejus Ravanas (Vilnius), Giedrius Stoškus (Vilnius), Grita Strankauskienė (Kaunas), Mindaugas Triušys (Klaipėda), Aloyzas Vilimas (Panevėžys), Daina Vitkauskienė (Klaipėda).

Į LASS revizijos komisiją išrinkti: Nerijus Bardzilauskas (Tauragė), Irena Knizikevičienė (Panevėžys) ir Juozas Miliauskas (Kaunas).

Antrąją suvažiavimo dieną patvirtinti LASS 2022-2026 m. strateginiai tikslai bei LASS turto valdymo ir ūkinės veiklos 2022-2026 m. rezoliucija.

Susiję dokumentai: