Darbingumo lygio nustatymas

Darbingumo lygį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

Darbingumo lygis nustatomas asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus, kompleksiškai, vertinant ne tik medicininius, bet ir funkcinius, profesinius bei kitus kriterijus ribojančius asmenis darbingumą.

Darbingumo lygis nustatomas vadovaujantis Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašu ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašu.

Darbingumo lygis nustatomas:

 • Asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje arba apžiūrint jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai asmens prognozuojamas bazinis darbingumas yra 0-25 procentai ir jis negali atvykti į NDNT.
 • Asmeniui nedalyvaujant, kai iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas jo bazinis darbingumas yra 0-25 procentai ir jis negali atvykti į NDNT. Atskirais atvejais NDNT gali nuspręsti pakviesti asmenį dalyvauti, nustatant jo darbingumo lygį.

Asmens darbingumas vertinamas procentais, o jo lygis nustatomas 5 punktų intervalu: 

 • jei asmeniui nustatoma 0-25% darbingumo, jis laikomas nedarbingu, negali dirbti įprastinėmis sąlygomis, t. y. gali dirbti tik pagal negalios pobūdį pritaikytoje darbo aplinkoje; 
 • jei asmeniui nustatoma 30-55% darbingumo, jis laikomas iš dalies darbingu, gali dirbti įprastinėmis darbo sąlygomis, atsižvelgiant į Išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų pateiktas rekomendacijas; 
 • jei asmeniui nustatoma 60-100% darbingumo, jis laikomas darbingu. 

Darbingumo lygio nustatymo terminai:

 • šešiems mėnesiams, kai darbingumo lygis vertinamas pirmą kartą ir prognozuojamas greitas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, turintis įtakos asmens darbingumo lygiui;
 • vieniems metams, kai darbingumo lygis vertinamas pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, turintis įtakos asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 12 mėnesių;
 • dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, turintis įtakos asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 24 mėnesius ir besimokantiems asmenims iki 26 metų;
 • iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos;
 • iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, išskyrus atvejus, kai darbingumo lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo (suluošinimo) darbe ar dėl profesinės ligos, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, turintis įtakos asmens darbingumo lygiui, asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio;
 • neterminuotai (kai darbingumo lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo (suluošinimo darbe); profesinės ligos).

Dėmesio:
Naujovės nustatant darbingumo lygį (nuo 2014 m. liepos 1 d.)

Susiję dokumentai:

Pakeitimai (Teisės aktų registras, 2014-03-14, Nr.2014-03702)