Gegužės 17 d. posėdis

2022 m. gegužės 17 dieną Šiauliuose (Žemaitės g.102) įvyko trečiasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 (iš 13) LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkė G. Padribonienė ir kviestiniai asmenys.

Pirmiausia posėdžio dalyviai, lydimi VšĮ „Aksida“ direktorės K. Ozubėnienės ir VšĮ LASS šiaurės rytų centro direktoriaus A. Vilimo, apžiūrėjo šių įstaigų Šiauliuose turimas patalpas. Po to svarstyti darbotvarkės klausimai.

Posėdyje patvirtinti VšĮ „Aksida“ 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita. Įstaigos direktorė pristatė VšĮ „Aksida“ tolimesnes veiklos perspektyvas.

Vyko aktyvios diskusijos dėl VšĮ LASS šiaurės rytų centro turimų patalpų Šiauliuose (Žemaitės g. 102) bei LASS balanse esančio pastato Plungėje (Vandentiekio g. 17) tolimesnio naudojimo.

Aptarti LASS XXXIV suvažiavimui teikiamų dokumentų projektai.

Taryba pritarė VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro prašymui skirti paramą transporto nuomai nuvežti šios įstaigos šokių kolektyvą „Šimtažiedis“ dalyvauti Klaipėdoje vyksiančioje Vakarų Lietuvos krašto dainų šventėje.