Tapkite LASS nariu

LASS nariu galima tapti nuo 14 metų, jei:

  • geresnės akies regos aštrumas su korekcija ne didesnis kaip 0,3 arba yra nustatyti kitokie regos sutrikimai, pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus sudarantys pagrindą nustatyti ne didesnį kaip 55 proc. darbingumo lygį;
  • esate vienas iš nepilnamečio vaiko, kuriam dėl regos sutrikimo nustatytas neįgalumo lygis arba LASS įstatų 13.1.1 p. nurodyti regos sutrikimai, tėvas, globėjas ar rūpintojas;
  • esate tam tikroje srityje neveiksniais pripažintų asmenų, kuriems yra nustatyta negalia dėl regos sutrikimo arba LASS įstatų 13.1.1 p. nurodyti regos sutrikimai, globėjas;
  • esate regos negalią turintiems žmonėms aktyviai padedantis regos sutrikimų neturintis asmuo, kuris į LASS gali būti priimtas tik tuomet, kai LASS filiale, kurio veikloje ketinate dalyvauti, reginčių asmenų yra mažiau negu 10 proc. visų to filialo veikloje dalyvaujančių LASS narių;

Į LASS priimama stojančiajam pateikus raštišką prašymą bei papildomus dokumentus, patvirtinančius stojančiojo, jo nepilnamečio vaiko, globotinio ar rūpintinio regos sutrikimus, tėvystę (motinystę), globą ar rūpybą patvirtinančius dokumentus, jei stoja regos negalios neturintis asmuo, arba pateikiama informacija apie aktyvią pagalbą regos negalią turintiems žmonėms.  

Norėdami tapti LASS nariu, kreipkitės į artimiausią LASS rajono ar miesto organizaciją, taip pat galite užpildyti elektroninę registracijos formą arba registracijos formą MS Word formatu bei prisegti reikiamus dokumentus. Jeigu pildote formą Word formatu, užpidytą formą su pridedamais dokumentais reikia pateikti artimiausiai LASS organizacijai.