Už saugią aplinką visiems. Laiptai

Statydami ar rekonstruodami pastatus ir įrenginėdami viešąsias erdves, nepamiškite tinkamai pažymėti laiptų, kad erdvės būtų prieinamos ir neregiams bei silpnaregiams.