35-asis ataskaitinis suvažiavimas

2023 m. birželio 9 dieną Vilniuje įvyko LASS XXXV suvažiavimas. Jame dalyvavo 63 (iš 76 išrinktų) LASS delegatai, iš jų 5 perleido savo balsavimo teisę kitiems asmenims. Suvažiavime patvirtintas naujos LASS įstatų redakcijos projektas, LASS turto valdymo ir ūkinės veiklos 2022-2026 m. rezoliucija (įterptas 7 p.).  Buvo patvirtintos visos suvažiavimui teikiamos ataskaitos už 2022 m. – LASS metinė veiklos, LASS revizijos komisijos, metinis finansinių ataskaitų rinkinys. Visus šiuos dokumentus galima rasti interneto svetainėje www.lass.lt.  

Baigus svarstyti suvažiavimo darbotvarkės klausimus, LASS pirmininko pavaduotojas Vilmantas Balčikonis trumpai pristatė nuo 2022 m. rudenį LASS pradėtą vykdyti 3 m. trukmės projektą „Ability“.

Pirmą kartą LASS suvažiavimą buvo galima stebėti tiesiogiai LASS Facebook paskyroje.

Susiję dokumentai: