NEWS

Vizitas konferencijoje-parodoje Varšuvoje

Šių metų gruodžio 5-6 dienomis Varšuvoje vyko tarptautinė konferencija “Reha for the Blind in Poland”, kurios šių metų šūkis ir kryptis – „Tifloinformacinės technologijos – socialinį ir profesinį regėjimo negalią turinčių žmonių aktyvumą skatinančios priemonės”. Konferenciją papildė tuo pačiu metu vykstanti informacinių technologijų paroda regėjimo negalią turintiems žmonėms “Vakarai arčiau Rytų”. Renginius jau ne pirmus[…]

LASS Švenčionių rajono filialas dalyvavo “Maisto banko” akcijoje

Lapkričio 28-29 dienomis visoje Lietuvoje vyko “Maisto banko” akcija. Joje dalyvavęs LASS Švenčionių rajono filialas surinko maisto produktų už 1417 Lt. Iš surinkto maisto bus formuojami paketai, kurie bus išdalinti LASS Švenčionių rajono filialo nariams per Šv. Kalėdas.

LASS Klaipėdos miesto filialas dalyvavo “Maisto banko” akcijoje

“Maisto banko” akcija vyko lapkričio 28-29 dienomis. LASS Klaipėdos miesto filialas gavo paramos maisto produktais už 4442 Lt. Jiems dviejuose prekybos centruose talkino 52 savanoriai.

Lankytasi LASS Panevėžio miesto ir rajono filiale

Lapkričio 27 d. VšĮ LASS centro tarybos darbuotojos lankėsi LASS Panevėžio miesto ir rajono filiale. Darbuotojos susitiko su Panevėžio miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėju Viktoru Michailovu, su kuriuo aptarė ateities perspektyvas, aiškinosi, ar socialinės paslaugos yra prieinamos žmonėms su regėjimo negalia. Susitikta su LASS Panevėžio miesto ir rajono filialo darbuotojomis, aptartos kasdieniniame organizacijos darbe iškylančios problemos, aiškintasi,[…]

Seminaras LASS darbuotojams “Socialinės veiklos patirtys ir pokyčiai

Lapkričio 19-20 dienomis Vilniuje įvyko seminaras LASS darbuotojams. Renginį organizavo VšĮ “LASS centro taryba”, jame dalyvavo regionų centrų, dienos centrų, filialų darbuotojai, LASS įstaigų vadovai ir darbuotojai, “Mūsų žodžio” vyr. redaktorius. Pranešimus skaitė atstovai iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vartotojų teisių gynimo centro, Lietuvos aklųjų bibliotekos. Didelis dėmesys skirtas LASS įstaigų ir filialų veiklai, diskusijoms,[…]

Įteikta trečioji B. Grincevičiūtės premija

Lapkričio 12 d. B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje “Beatričės namai” muzikologui Edmundui Gedgaudui buvo įteikta B. Grincevičiūtės premija. Šią premiją įsteigė B. Grincevičiūtės labdaros fondas “Beatričės namai”. Muzikologui E. Gedgaudui premija skirta už ženklų indėlį saugant B. Grincevičiūtės atminimą, tarptautinių konferencijų ir festivalių organizavimą, B. Grincevičiūtės ir kitų Lietuvos menininkų garsinimą Lenkijoje, JAV ir kitose šalyse.[…]

Regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo darbo grupės išplėstinis posėdis

Lapkričio 5 d. VšĮ LASS centro tarybos patalpose (Vilniuje) įvyko penktasis regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo darbo grupės posėdis.  Be darbo grupės narių, posėdyje dalyvavo LASS pirmininkas Osvaldas Petrauskas, pirmasis pirmininko pavaduotojas Sigitas Armonas, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro direktorius, kiti kviestieji asmenys. Posėdyje buvo svarstyti tokie svarbesni klausimai: 1) Dėl regėjimo negalią turinčių asmenų teisės[…]

Lithuanian Association of the Blind and Visually Impaired

Who needs the organization of the blind? What is the history? What is the Lithuanian Association of the Blind and Visually Handicapped? LASS goals and tasks How does LASS achieve its goals? Who can be a member of LASS? How does LASS reduce social isolation? Why exact data is needed? How does LASS help the[…]

LAB pristatyta nauja meno pažinimo paroda “Magiškas M. K. Čiurlionio pasaulis

Ši paroda – tai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos ir Lietuvos dailės muziejaus ilgalaikės neregių meninio ugdymo programos “Pažinti meną pojūčiais” tęstinio projekto ketvirtoji dalis. Tai edukacinė liečiamoji meno pažinimo paroda, supažindinsianti su vieno žymiausių Lietuvos dailininkų – M. K. Čiurlionio – kūryba. Parodoje bus eksponuojami dabartinių menininkų J. Arčikausko ir A. Pakalkos sukurti taktiliniai objektai,[…]

Tarptautinė konferencija “Kokybiškas švietimas – pripažinta neregių ir silpnaregių teisė

Spalio 16-17 dienomis Vilniuje vyko tarptautinė konferencija “Kokybiškas švietimas – pripažinta neregių ir silpnaregių teisė”. Konferencijoje, kurią organizavo LASS drauge su LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Pedagogų profesinės raidos centru, dalyvavo per 100 žmonių – pranešėjų iš užsienio, LASS darbuotojų, švietimo sistemos atstovų, tiflopedagogų. Pranešimus skaitė LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo[…]